Over de stichting

Doelstelling

Stichting Malawi-Aid heeft ten doel het ontwikkelen en ondersteunen van projecten op medisch-, sociaal- en educatief gebied in Malawi en Mozambique.


Samenstelling bestuur

Petra Pera – Voorzitter van Stichting Malawi-Aid en Senior docent NHL Stenden University

Wendy Franssen – Uitvoerend producent / productieleider Radio en TV

Michael van den Berg – Chief financial officer Proximity Designs in Myanmar

Ard Bossema  - directeur Marketing & Strategie Grolsch

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door André Tuil, partner van Petra Pera


Beloningsbeleid

100% van alle schenkingen, subsidies en donaties komen rechtstreeks ten goede aan de doelstelling van de Stichting. Het bestuur doet al haar activiteiten om niet, en krijgt hier dus geen vergoeding voor.


Projecten


Zowel in Malawi als in Mozambique zijn er verschillende projecten ondersteund.MEER INFORMATIE


Financieel


Bij een Stichting hoort een goede verantwoording voor de besteding van de giften..MEER INFORMATIE

Follow Us